شبکه تجارت جهان گستر

files-brands-neomist-01[799790d27dd4874c2ccf1beb548aff99].jpg
Next Prev

نئومیست

نئومیست با پیشینه تحقیقاتی بیش از ده سال در دوره توسعه عطرهای بدون الکل و بدون مواد افزودنی متولد شده که منجر به کشف تکنولوژی پیشگام Ultradrops /WPE شد. در سال ۲۰۱۴ موسسه اصلی خود را با نام skin rendez-vous تأسیس کرد و در سال ۲۰۱۵ کرم سرم صورت Neomist تولید شد.

محصولات منتخب

نظرات (0)

در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید