شبکه تجارت جهان گستر

files-sliders-mustela-article[f394f58c73b45a59b9b111a88f031adc].jpg

اخبار | صفحه 4

استخدام نماینده علمی (مدرپ)

استخدام نماینده علمی (مدرپ)

شرکت شبکه تجارت جهان گستر جهت تکمیل کادر فنی خود برای بخش علمی از علاقمندان واجد شرایط به عنوان نماینده علمی (مدرپ - Medrep) به صورت تمام وقت دعوت به ...

استخدام سوپروایزر علمی

استخدام سوپروایزر علمی

شرکت شبکه تجارت جهان گستر جهت تکمیل کادر فنی خود برای بخش علمی در محیلی پویا از علاقمندان واجد شرایط به عنوان سوپروایزر علمی به صورت تمام وقت دعوت به ...

استخدام کارشناس رگولاتوری

استخدام کارشناس رگولاتوری

شرکت شبکه تجارت جهان گستر جهت تکمیل کادر فنی خود برای بخش رگولاتوری در محیلی پویا از علاقمندان واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت به همکاری ...