شبکه تجارت جهان گستر

بررسی اصالت کالا

بررسی اصالت کالا

کلیه محصولات شرکت شبکه تجارت جهان گستر به صورت رسمی و از مبادی قانونی وارد کشور شده و دارای کد اصالت کالا هستند. برای کنترل اصالت محصولات می‌توانید از یکی از روش‌های زیر اقدام کنید. در هرکدام از روش‌های زیر اطلاعات کاملی از محصول، شرکت واردکننده، تاریخ تولید و انقضای محصول به شما ارائه می‌شود.

esalat

بررسی اصالت از طریق تلفن گویا:
برای کنترل اصالت محصول توسط سامانه تلفن گویا، پس از کنترل برچسب از لحاظ مخدوش و پاره نبودن آن، با دقت قسمت قابل خراشیدن روی برچسب را بخراشید (توسط ناخن، لبه سکه و غیره) تا اعداد کد اصالت (۱۶ رقمی) که زیر برچسب قرار دارد نمایان شود.
در ادامه پس از گرفتن شماره تلفن ۶۱۸۵ - ۰۲۱ توسط تلفن (همراه یا ثابت) و اتصال به سامانه تلفن گویا، مراحل کنترل کد اصالت را به ترتیب پیام‌های اعلام‌شده توسط سیستم اجرا کنید.
لطفاً دقت کنید کد اصالت (۱۶ رقمی) را به‌طور کامل و دقیق ارسال شود.

بررسی اصالت از طریق پیامک:
شما می‌توانید با ارسال کد اصالت (۱۶ رقمی) از طریق پیامک به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ از اصالت محصول خریداری‌شده خود مطمئن شوید.

بررسی اصالت از طریق وب‌سایت ایران اصالت:
همچنین می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورود به بخش استعلام کد رهگیری در آدرس http://www.ttac.ir/UidEsalatForm
با وارد کردن کد اصالت (۱۶ رقمی) اطلاعات محصول را مشاهده کرده و از اصالت کالای خریداری‌شده اطمینان حاصل کنید.

originalitycheck_01